Achos Plastig EMC 200-240VAC i Gyflenwad Pwer 12V / 24V

Achos Plastig EMC 200-240VAC i Gyflenwad Pwer 12V / 24V